Vedeldning

Här finner ni pannor, ackumulatortankar, laddpaket, shuntautomatik och tillbehör. Det mesta som behövs till ett komplett system finns med här. Behöver ni hjälp i ert val av panna mm, kontakta mig.

Genom att välja lämplig panna och tankpaket så får ni ett rekommenderat ca. pris på er framtida anläggning, dock ej inberäknat arbete, shuntautomatik och rör. Det exakta priset offereras.

Ved och dess hantering

För att få ut maximalt ur sin utrustning krävs att man har torr ved och använder den på bästa sätt.
Veden bör helst ligga och torka minst ett år. Har man inte utrymme för detta så är det viktigt att man
kapat, kluvit och staplat veden på rätt sätt före påsk så att veden har hela våren och sommaren på sig
att bli torr. När träden fälls så har de en fukthalt på cirka 50%. För att man skall slippa onödigt
"bortkokande av vatten" så bör veden ha en fukthalt understigande 20% vid användandet. För att uppnå
detta på så kort tid som möjligt så gör enligt följande:

1. Kapa stockarna i lämplig längd, ½ meter eller 1/3 meter beroende på vedmagasinets längd
Försök att kapa dem så att alla delar är av samma längd,
vilket gör att förbränningen blir jämnare och ej påverkas av ojämn luftgenomströmning i vedmagasinet
(gäller främst Solo Plus med tryckande fläkt).
2. Klyv alltid de kapade bitarna, så att inget vedträ är större
än ca. 10 cm i diameter. Detta påskyndar torkningen av veden då avdunstningen genom barken är
mycket sämre än från rent trä.
3. Dags att stacka en prydlig vedhög. Nertill används någon typ av skydd mot marken, t.ex. lastpallar.
Stapla sedan veden så att vart annat lager läggs på tvärs. Detta för att förbättra luftgenomströmningen.
Under våren och sommaren lämnas nu vedstapeln för torkning av sol och vind, med endast ett regnskydd
upptill. Används en presenning så skall den endast täcka överdelen ej på sidorna, då detta hindrar
luftgenomströmningen.
4. I September lagras så mycket ved som möjligt under tak och resten täcks med presenning. Täck endast
överdelen så att luftgenomströmningen ej helt avstannar.
5. Bästa eldningsresultatet fås om jämnstora vedträn används och dessa staplas noggrant i vedmagasinet.